Tarih Vakfı’nın artık bir klasik haline gelen Perşembe Konuşmaları, 2015 yılında kaybettiğimiz, bu dizinin yaratıcısı olan Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, değerli tarihçi Vangelis Kechriotis adına Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları adıyla 2015 Sonbahar sezonunda kaldığı yerden devam ediyor.

Bu sezonun, ‘Tarihin Sesi: Müzik Kültürüne Yaklaşımlar’ başlıklı konuşma dizisinde, müzik konusu ele alınıyor. Müzik tarihinden çeşitli konulara dair farklı disiplinlerden araştırmacıların yaklaşımlarını içeren bu dizide, birbirinden farklı müzik kültürlerine odaklanılıyor. Müziğin tarihle ilişkisi başta olmak üzere, sosyal bilimlerin pek çok dalıyla kurduğu ilişkinin yeniden gözden geçirildiği konuşmalarda, yaşadığımız coğrafyanın tarihinde müzik kültürlerinin yeri inceleniyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geniş bir zaman aralığında ele alınan konular, aynı zamanda çeşitli müzik icralarının çalınması ve/veya izletilmesiyle destekleniyor.

Müziğin “Bizim Buralardaki” Tarihsel Serüveni / Konuşmacı: Ersu Pekin

Ersu Pekin konuşmasında, Türkiye’deki müzik tarihi konusunun hangi farklı açılardan ele alınabileceği üzerine düşünmenin önemini vurgulayarak, soru üretilebilecek alanlara göz atmayı amaçlıyor. Konuya yaklaşımını, “Bana öyle geliyor ki, Türkiye’de yaşayan müzik alanında profesyonel ya da müzik meraklısı biri olalım, söz edilen şeyin ne olduğu konusu üzerinde pek durmuş, düşünmüş değiliz sanki. Bize peşinen verilen ‘Türk müziği’ ya da başka bağlamlar kurarak söylediğimiz ‘Osmanlı müziği’, ‘Osmanlı – Türk müziği’ başlıklarını kabul ederek bakmışız konuya. Oysa bu başlıklar bile konunun çerçevesinin bizim dışımızda, bizden önce belirlenmiş olduğunu göstermiyor mu? Acaba herhangi bir başlıkla başlamadan, salt müzik diyerek girişemez miyiz işimize? Böyle deyince de birçok soru sormamız ve bu sorulara yanıtlar aramamız gerekir” yorumuyla ifade eden Pekin, müziğin “bizim buralardaki” tarihsel serüvenini, konuya dair yeni sorular ve yanıtlarla tartışıyor.

Tarih: 26 Kasım 2015, Perşembe, 19.00

Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi, No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)

tarih vakfi